Osaühingu Tahmamees Grupp OÜ müügitingimused:

Müüjaks on www.kontorimees.ee e-poodi haldav Osaühing Tahmamees Grupp OÜ (registrikood

14275700, asukoht Tartu, Riia 20, tel +372 7 700 700, e-post info@kontorimees.ee).

Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes

enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja

kohustub neid täitma. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu

lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse

esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja

vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab lepinguga võetud kohustused

vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik

esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja

omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus

tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja

esindusõiguse tõendamiseni ostja poolt.

Kõik e-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat

käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt

kehtestatud ostutingimustest. Müüja säilitab käesolevad ostutingimused koos ostja

tellimusega enda andmebaasis. Tellimuse kinnitus koos ostutingimustega edastatakse

ostjale e-kirja teel pärast tellimuse tegemist.

Ostja vastutab kõikide e-poe ja selle vahendusel ostetud toodete kasutamist eeldavate

seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud

ning samuti muude e-poe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. Ostja vastutab

ostutingimuste, seaduste või heade kommete vastasest e-poe kasutamisest tekkinud

kahjude eest müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.

Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui

on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja

eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on

ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja

mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.

Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või

kriminaalse käitumise ilmnemisel või müügilepingust taganemise õiguse

kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi

teenindamast.

Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis

kehtivast seadusandlusest.

E-poe kasutajaks registreerimine

Ostude sooritamiseks ei pea olema e-poe registreerunud kasutaja, kuid müüja soovitab ostjal

siiski endale kasutajakonto luua.

Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu, e-maili teel või esindustes

kohapeal. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu.

Toodete tellimisega seotud info

Toote kirjeldus on järgmine:

 • toote nimetus;
 • saadavus;
 • tootja poolt kehtestatud müügigarantii pikkus
 • hind (1 tk kohta, koos käibemaksuga ja ilma);
 • pilt (mis oma olemuselt on illustratiivne ja võib erineda tegelikkusest);
 • tehniline info (kui see on müüjale teada);
 • “uus” (toode on tulnud müüki viimase nädala jooksul).

Lisavõimalused tootelehel:

 • lisainfo päring (võimalus uurida toote kohta lähemalt, esitades küsimuse ja päringu

edastaja andmed);

 • lisa ostukorvi;

Ostukorv

Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

 • valitud toote nimetus;
 • tükihind;
 • kogus (koguseid saab muuta vajutades kas miinus või plussmärgil või kui soovitakse

märkida kindlat kogust, siis tuleb vajutada numbrile pärast mida avaneb lahter, kuhu saab soovitud koguse numbrina märkida);

 • rea summa (vastavalt mitu tk olete soovinud osta);
 • summa kokku, kus nähtub kogu ostukorvi maksumus (koos käibemaksuga ja ilma).
 • Toote eemaldamiseks ostukorvist tuleb vajutada sümbolil “eemalda”.

Ostu vormistamine

Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus

vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

Tellimiseks tuleb valida sobiv kättetoimetamisviis ja -aadress ning meelepärane makseviis.

Tasuda saab e-poes pangalingiga või ülekandega. Sularahas tasuda esinduses kohapeal. Tellimuse esitamisega võtab ostja kohustuse tellitu eest tasuda.

Toote puhul, mille esemeks on digitaalne sisu, kinnitab ostja tellimuse esitamisega muu hulgas

toote edastamise alustamise soovi ning tarbijast ostja korral ka arusaamist, et sellega kaotab

tarbijast ostja seadusjärgse 14-päevase taganemisõiguse. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest

tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma.

Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

 • tellija andmed;
 • ostukorvi maksumus;
 • kättetoimetamise viis (võimalik on valida ise järele tulemise ja kullerteenuse kasutamise

vahel) ning piirangud, kui neid esineb. Kuller toimetab kaupa kätte E-R;

 • makseviis
 • kommentaar tellimusele (võimalik lisada kommentaar juhuks, kui see on tellimuse

täitmiseks oluline);

 • kättetoimetamisaadress (olemasolevat aadressi on võimalik muuta vajutades “vali muu

aadress” nupule);

kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning

nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

Juriidilistel isikutel on võimalus tellida kaupa ka ettemaksu arve alusel või sooritada ost

internetipangas makstes. Ettemaksu arve saadetakse e-kirjana. Pärast tellimuse eest tasumist

kas internetipangas või ettemaksuarve alusel tellib müüja kauba, mis saadetakse ostjale kas

kulleriga kui nii on soovitud või kutsutakse ostja kaubale järele müüja esindusse kui nii on ostja

poolt määratud. Arve esitatakse koos kaubaga. Kui kauba vastuvõtja ei suuda oma

isikusamasust või esindusõigust tõestada, ei ole müüja kohustatud tellitud kaupa väljastama.

Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel. Samuti edastab müüja tellimuse täitmise käigus

ostjale teatise kauba orienteeruva saabumise aja kohta. Kõnealune aeg ei ole käsitletav kauba

kohustusliku kättetoimetamise ajana, kuivõrd kauba saabumise aeg võib müüjast sõltumatute

asjaolude tõttu muutuda.

Kui juriidilisest isikust ostja ei ole tellimuse eest tasunud (arvete puhul 1 tööpäev tellimuse

esitamisest kui müüja ei ole märkinud teisiti), tühistab müüja tellimuse automaatselt ning

müügileping loetakse tingimuse saabumata jätmise tõttu sõlmimata

 • Konto (Sisselogimine)

Rubriigi “Minu Konto” all nähtub järgnev informatsioon:

 • profiil (e-poe kasutajaga seotud andmed);
 • aadressid (üld- ja kättetoimetamisaadress);
 • jälgimisnimekiri;
 • tellimuste ajalugu (siin saab jälgida ostude ajalugu).

Kauba kättetoimetamine

Kaup toimetatakse ostjani kullerteenust kasutades hiljemalt järgmisel tööpäeval, kui ostja on nii

määranud ja kaup on laos olemas. Kui kaupa laos pole, toimetatakse kaup kullerteenust

kasutades ostjani üldjuhul 3 tööpäeva jooksul pärast kauba jõudmist müüja esindusse. Müüjal

on õigus kasutada ostja poolt valitud kullerteenusest erinevat kullerteenust olukorras, kus

alternatiivset kullerteenust kasutades saab toimetada kauba ostjani kiiremini. Eestisisese

kättesaamisaadressi puhul saatekulu tellimustele ei lisandu.

 • Kullerteenus hõlmab kulleri poolt kauba toimetamist ostja poolt märgitud

kättesaamisaadressile. Väikesemõõdulise kauba toimetab kuller ostja ukseni.

Suuremõõdulise kauba toimetab kuller ostja poolt märgitud kättesaamisaadressil asuva

maja ette, st kulleril puudub kohustus toimetada kaup ostja ukseni.

 • Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel kahel

järjestikusel korral, tuuakse kaup müüja esindusse tagasi. Sellisel juhul on ostjal võimalik

tulla kaubale järele müüja esindusse või paluda müüjal saata kaup uuesti kullerteenuse

vahendusel ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile millisel juhul kohustub ostja

tasuma müüjale saatekulu katteks 5 eurot.

 • Soovi korral võib ostja kauba kätte saada müüja esindusest. Sellisel juhul peab tellides

tegema vastava valiku.

 • Veebipoes tooteinfo juures on oluline panna tähele tarnetähtaega, sest mõnedest

ladudest kauba kohaletoimetamise periood võib olla pikem kui 3 tööpäeva. Kui tarnetes

esineb müüjast sõltumatuid viivitusi (näiteks kaup on saanud otsa, kullerfirmal on

ootamatud probleemid jms), siis võetakse müüja esindusest ostjaga ühendust ja

selgitatakse asjaolusid ning tähtaegu.

 • Füüsilisest isikust ostjale ja juriidilisest isikust ostja esindajale antakse kaup kätte isikut

tõendava dokumendi esitamisel. Kauba vastuvõtja esindusõiguses kahtlemise korral on

müüja töötajatel õigus seda kontrollida.

 • Kauba vastuvõtja peab kauba vastuvõtmisel kontrollima vastuvõetava kauba koguste

vastavust saatelehele ja koheselt teavitama kullerit võimalikest erinevustest. Hilisemaid

pretensioone ei arvestata.

Tarbija taganemisõigus

Tarbijast ostjal on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul

alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise

lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja

esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse, milles tarbijast ostja märgib, kas

ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote

mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda

pärast toote eest tasumist juhul, kui tooteks on:

 • unikaalne asi, mis on valmistatud tarbijast ostja esitatud tingimuste kohaselt või on

müüja poolt spetsiaalselt tarbijast ostjale tellitud, arvestades tarbijast ostja isiklikke

vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;

 • arvutitarkvara, arvutimängud, audio- ja videosalvestised ning selle sarnased tooted

juhul, kui tarbijast ostja on avanud toote pakendi;

 • sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal;
 • tooted või teenused, mille osas on seadusandja pidanud vajalikuks kehtestada

taganemisõiguse kasutamise piirangu (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4); või kui

 • taganemisõiguse kasutamine on vastuolus tarbija taganemisõiguse regulatsiooni

eesmärgiga või on vastuolus hea usu põhimõttega.

Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast

ostjale toote eest tasutud ostuhinna kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja

kannab raha tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva

jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava

toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud

eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks.

Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat

taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi

tegemisega).

Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis

sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania

korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st

nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei

loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav

tavapäraselt poes. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema

kaubandusliku välimusega.

Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või

kahjustunud, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale

tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale

tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti

aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale

esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata

toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud

jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub

ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud

pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja

kokkuleppeliselt.

Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad

tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

Müüja taganemisõigus

Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise

vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise

turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on

tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära

saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul

alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise

avalduse. Müüja kohustub müügilepingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul

tagastama ostjale toote eest tasutud hinna ja transpordikulu.

Kauba mittevastavus lepingule

Toote sobivuse osas on võimalik saada konsultatsiooni müüja esindustes, müüja üldnumbrilt

+372 7 700 700 või saates e-kirja aadressile info@kontorimees.ee. Müügigarantiiaeg toodetele

on välja toodud veebipoes tooteinfo juures iga toote kohta eraldi.

Ostjal on õigus esitada pretensioon toote mittevastavuse osas, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates

selle üleandmisest ostjale. Lisaks eeltoodud ostja õigusele esitada pretensioon 2 aasta jooksul,

võib toote suhtes kehtida ka tootja poolt antav garantii, mille olemasolu ja pikkuse kohta leiab

informatsiooni iga toote juures eraldi.

Tarbijast ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral

kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti

juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja

ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada

kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.

Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt

kaupa tagasi ei osteta.

Ostja peab hiljemalt 2 kuu jooksul toote puuduse ilmnemisest sellest müüjale teada andma,

esitades selleks müüjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni.

Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise

kuupäeva, tootel puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning

viitama või lisama pretensioonile toote ostu tõendava dokumendi.

Ostjal on tootel puuduse esinemise korral õigus nõuda müüjalt toote tasuta parandamist või

selle asendamist puudusteta toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga

taganeda müügilepingust eeldustel, et müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada

või parandamine ebaõnnestub või seda ei teostata mõistliku aja jooksul.

Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni

kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud

toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

E-poes sisalduv info

Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja

värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja

muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid

eraldi etteteavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid

mitte veel kättetoimetatud tellimustele. Müüja e-poes ja esinduses kohalolevate kaupade

näidiste hinnad võivad erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks müüja esinduses esitatud hind.

E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav

võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse

kõrvaldamiseks selgitusi.

Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti teel info@kontorimees.ee või helistage

+372 7 700 700.