Skip to main content

Müüjaks on www.kontorimees.ee e-poodi haldav Osaühing Tahmamees Grupp (registrikood 14275700, asukoht Tartu, Riia 20, tel +372 7 700 700, e-post info@kontorimees.ee).

Osaühing Tahmamees Grupp pole käibemaksukohuslane.

Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

 • Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab lepinguga võetud kohustused vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
 • Kõikide e-poes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes.
 • Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguse tõendamiseni ostja poolt.
 • Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt kehtestatud ostutingimustest. Müüja säilitab käesolevad ostutingimused koos ostja tellimusega enda andmebaasis. Tellimuse kinnitus koos ostutingimustega edastatakse ostjale e-kirja teel pärast tellimuse tegemist.
 • Ostja vastutab kõikide e-poe ja selle vahendusel ostetud toodete kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. Ostja vastutab ostutingimuste, seaduste või heade kommete vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele.
 • Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.
 • Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või kriminaalse käitumise ilmnemisel või müügilepingust taganemise õiguse kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi teenindamast.
 • Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

E-POE KASUTAJAKS REGISTREERIMINE

Ostude sooritamiseks ei pea olema e-poe registreerunud kasutaja, kuid müüja soovitab ostjal siiski endale kasutajakonto luua.

Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu, e-maili teel või esindustes kohapeal. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu.

TOODETE TELLIMISEGA SEOTUD INFO

Toote kirjeldus on järgmine:

 • toote nimetus;
 • tootekood;
 • saadavus;
 • tootja poolt kehtestatud müügigarantii pikkus
 • hind (1 tk kohta, koos käibemaksuga ja ilma);
 • pilt (mis oma olemuselt on illustratiivne ja võib erineda tegelikkusest);
 • tehniline info (kui see on müüjale teada);
 • “uus” (toode on tulnud müüki viimase nädala jooksul).

Lisavõimalused tootelehel:

 • lisainfo päring (võimalus uurida toote kohta lähemalt, esitades küsimuse ja päringu edastaja andmed);
 • lisa ostukorvi;
 • lisa jälgimisnimekirja.

OSTUKORV

Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

 • valitud toote nimetus;
 • tootekood;
 • tükihind;
 • kogus (koguseid saab muuta vajutades kas miinus või plussmärgil või kui soovitakse märkida kindlat kogust, siis tuleb vajutada numbrile pärast mida avaneb lahter, kuhu saab soovitud koguse numbrina märkida);
 • rea summa (vastavalt mitu tk olete soovinud osta);
 • summa kokku, kus nähtub kogu ostukorvi maksumus (koos käibemaksuga ja ilma).
 • Toote eemaldamiseks ostukorvist tuleb vajutada sümbolil “sümbol”.

Kui ostja mõtleb tellimuse vormistamise käigus ümber ja soovib toote osta hoopis tulevikus, on võimalik toode liigutada allpool olevasse leheosasse “Hiljem plaanis osta”, vajutades järgmisele sümbolile “sümbol”. Kõnealuse toote saab hiljem uuesti mugavalt lisada ostukorvi.

TARNETINGIMUSED

Väljapoole Eesti Vabariiki Tahmamees Grupp OÜ kaupa üldjuhul ei toimeta.

E-pood pakub ostjale kauba kättetoimetamiseks Eesti Vabariigi piires järgmisi viise:

 • Kullervedu ostja poolt näidatud aadressile tasuga 3 eurot;
 • Smartposti või DPD pakipoe teenus ostja poolt näidatud pakiautomaati või pakipoodi tasuga 2.50 eurot.
 • Ostja võib kauba ostmisel valida kaubale ise järgitulemise. E-poest tellitud kauba saab kätte Tahmamees Grupp OÜ müügiesindusest.

JÄLGIMISNIMEKIRI

Jälgimisnimekirja kasutamiseks tuleb sisestada e-posti aadress, millele soovitakse saada teadet sinna lisatud toote suhtes toimuvatest muutustest.

Jälgimisnimekiri aitab veebipoes jälgida tooteid kahel juhul:

 • Kui toodet pole laos ja soovitakse teada, millal toode uuesti lattu jõuab (kui toodet on võimalik uuesti tellida, teavitab süsteem sellest jälgimisnimekirja kasutajat e-kirja teel);
 • Kui toode on laos, kuid selle kohese ostmise asemel soovitakse jälgida toote hinnamuutust (kui toote hind muutub, teavitab süsteem sellest järgimisnimekirja kasutajat e-kirja teel).
 • Jälgitavate toodete nimekiri on leitav rubriik “Konto” alt. Vasakul menüüs asub “Jälgimisnimekiri”.

OSTU VORMISTAMINE

Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

Tellimiseks tuleb valida sobiv kättetoimetamisviis ja -aadress ning meelepärane makseviis. Tasuda saab e-poes pangalingiga või ülekandega. Sularahas ja deebet- või krediitkaardiga saab tasuda esindustes kohapeal. Tellimuse esitamisega võtab ostja kohustuse tellitu eest tasuda. Toote puhul, mille esemeks on digitaalne sisu, kinnitab ostja tellimuse esitamisega muu hulgas toote edastamise alustamise soovi ning tarbijast ostja korral ka arusaamist, et sellega kaotab tarbijast ostja seadusjärgse 14-päevase taganemisõiguse. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma.

Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

 • tellija andmed;
 • ostukorvi maksumus;
 • kättetoimetamise viis (võimalik on valida ise järele tulemise ja kullerteenuse kasutamise vahel) ning piirangud, kui neid esineb. Kuller toimetab kaupa kätte E-R;
 • makseviis
 • kommentaar tellimusele (võimalik lisada kommentaar juhuks, kui see on tellimuse täitmiseks oluline);
 • kättetoimetamisaadress (olemasolevat aadressi on võimalik muuta vajutades “vali muu aadress” nupule);

kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

Juriidilistel isikutel on võimalus tellida kaupa ka ettemaksu arve alusel või sooritada ost internetipangas makstes. Ettemaksu arve saadetakse e-kirjana. Pärast tellimuse eest tasumist kas internetipangas või ettemaksuarve alusel tellib müüja kauba, mis saadetakse ostjale kas kulleriga kui nii on soovitud või kutsutakse ostja kaubale järele müüja esindusse kui nii on ostja poolt määratud. Arve esitatakse koos kaubaga. Kui kauba vastuvõtja ei suuda oma isikusamasust või esindusõigust tõestada, ei ole müüja kohustatud tellitud kaupa väljastama.

Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel. Samuti edastab müüja tellimuse täitmise käigus ostjale teatise kauba orienteeruva saabumise aja kohta. Kõnealune aeg ei ole käsitletav kauba kohustusliku kättetoimetamise ajana, kuivõrd kauba saabumise aeg võib müüjast sõltumatute asjaolude tõttu muutuda.

Kui juriidilisest isikust ostja ei ole tellimuse eest tasunud (arvete puhul 1 tööpäev tellimuse esitamisest kui müüja ei ole märkinud teisiti), tühistab müüja tellimuse automaatselt ning müügileping loetakse tingimuse saabumata jätmise tõttu sõlmimata

 • Konto (Sisselogimine)

RUBRIIGI “KONTO” ALL NÄHTUB JÄRGNEV INFORMATSIOON:

 • profiil (e-poe kasutajaga seotud andmed);
 • aadressid (üld- ja kättetoimetamisaadress);
 • jälgimisnimekiri;
 • tellimuste ajalugu (siin saab jälgida ostude ajalugu).

KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

 • Kaup toimetatakse ostjani kullerteenust kasutades hiljemalt järgmisel tööpäeval, kui ostja on nii määranud ja kaup on laos olemas. Kui kaupa laos pole, toimetatakse kaup kullerteenust kasutades ostjani üldjuhul 3 tööpäeva jooksul pärast kauba jõudmist müüja esindusse. Müüjal on õigus kasutada ostja poolt valitud kullerteenusest erinevat kullerteenust olukorras, kus alternatiivset kullerteenust kasutades saab toimetada kauba ostjani kiiremini. Eestisisese kättesaamisaadressi puhul saatekulu tellimustele ei lisandu.
 • Kullerteenus hõlmab kulleri poolt kauba toimetamist ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile. Väikesemõõdulise kauba toimetab kuller ostja ukseni. Suuremõõdulise kauba toimetab kuller ostja poolt märgitud kättesaamisaadressil asuva maja ette, st kulleril puudub kohustus toimetada kaup ostja ukseni.
 • Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel kahel järjestikusel korral, tuuakse kaup müüja esindusse tagasi. Sellisel juhul on ostjal võimalik tulla kaubale järele müüja esindusse või paluda müüjal saata kaup uuesti kullerteenuse vahendusel ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile millisel juhul kohustub ostja tasuma müüjale saatekulu katteks 5 eurot.
 • Soovi korral võib ostja kauba kätte saada müüja esindusest. Sellisel juhul peab tellides tegema vastava valiku.
 • Veebipoes tooteinfo juures on oluline panna tähele tarnetähtaega, sest mõnedest ladudest kauba kohaletoimetamise periood võib olla pikem kui 3 tööpäeva. Kui tarnetes esineb müüjast sõltumatuid viivitusi (näiteks kaup on saanud otsa, kullerfirmal on ootamatud probleemid jms), siis võetakse müüja esindusest ostjaga ühendust ja selgitatakse asjaolusid ning tähtaegu.
 • Füüsilisest isikust ostjale ja juriidilisest isikust ostja esindajale antakse kaup kätte isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kauba vastuvõtja esindusõiguses kahtlemise korral on müüja töötajatel õigus seda kontrollida.
 • Kauba vastuvõtja peab kauba vastuvõtmisel kontrollima vastuvõetava kauba koguste vastavust saatelehele ja koheselt teavitama kullerit võimalikest erinevustest. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

Tarbijast ostjal on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse, milles tarbijast ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui tooteks on:

 • unikaalne asi, mis on valmistatud tarbijast ostja esitatud tingimuste kohaselt või on müüja poolt spetsiaalselt tarbijast ostjale tellitud, arvestades tarbijast ostja isiklikke vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;
 • arvutitarkvara, arvutimängud, audio- ja videosalvestised ning selle sarnased tooted juhul, kui tarbijast ostja on avanud toote pakendi;
 • sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal;
 • tooted või teenused, mille osas on seadusandja pidanud vajalikuks kehtestada taganemisõiguse kasutamise piirangu (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4); või kui
 • taganemisõiguse kasutamine on vastuolus tarbija taganemisõiguse regulatsiooni eesmärgiga või on vastuolus hea usu põhimõttega.

Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast ostjale toote eest tasutud ostuhinna kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab raha tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks. Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi tegemisega).

Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav tavapäraselt poes. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja Tallinna (Laki 13 – 310) kontorisse. Toote saatmine postkontorisse on käsitletav toote tagastamise kohustuse rikkumisena ning selle korral kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi summas 10 eurot. Müüjal on õigus leppetrahvi nõue tasaarvestada tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

MÜÜJA TAGANEMISÕIGUS

Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise avalduse. Müüja kohustub müügilepingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale toote eest tasutud hinna ja transpordikulu.

KAUBA MITTEVASTAVUS LEPINGULE

Toote sobivuse osas on võimalik saada konsultatsiooni müüja esindustes, müüja üldnumbrilt +372 7 700 700 või saates e-kirja aadressile info@spordikaup.eu. Müügigarantiiaeg toodetele on välja toodud veebipoes tooteinfo juures iga toote kohta eraldi.

Ostjal on õigus esitada pretensioon toote mittevastavuse osas, mis ilmneb 2 aasta jooksul alates selle üleandmisest ostjale. Lisaks eeltoodud ostja õigusele esitada pretensioon 2 aasta jooksul, võib toote suhtes kehtida ka tootja poolt antav garantii, mille olemasolu ja pikkuse kohta leiab informatsiooni iga toote juures eraldi.

Tarbijast ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt kaupa tagasi ei osteta.

Ostja peab hiljemalt 2 kuu jooksul toote puuduse ilmnemisest sellest müüjale teada andma, esitades selleks müüjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäeva, tootel puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile toote ostu tõendava dokumendi.

Ostjal on tootel puuduse esinemise korral õigus nõuda müüjalt toote tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda müügilepingust eeldustel, et müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või parandamine ebaõnnestub või seda ei teostata mõistliku aja jooksul.

Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

E-POES SISALDUV INFO

Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi etteteavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kättetoimetatud tellimustele. Müüja e-poes ja esinduses kohalolevate kaupade näidiste hinnad võivad erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks müüja esinduses esitatud hind.

E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

Hit enter to search or ESC to close